school

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Janina Dulówna 1938/39
Edward Biłyk 1945/46 , 1962/63 ,1967/68
Irena Terlecka 1945/46 ,1950/51 ,1947/48
Maria Kotlińska 1960/61 ,1962/63 ,1963/64
Henryk Pałka 1963/64 ,1967/68 ,

Wychowanie techniczne
Henryk Pałka 1968/69 , 1971/72
Teresa Nuckowska 1969/70 ,1971/72
Teresa Straczyńska 1972/73, 1987/88
Czesław Piłat 1973/74 ,1980/81
Czesław Wolicki 1976/77 -
Teresa Straczyńska 1976/77-1983/84
J. Król (1987/88)