school

PO i pokrewne

Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich pomyłek (w nazwiskach, latach pracy lub pominiętych nauczycielach) na adres: [maito:rocznica@loken.pl rocznica@loken.pl]

NAUCZYCIELE:

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE (lata pracy wg roku szkolnego)

1. Franciszek Mazur ( 1938/39 )
2. Mikołaj Litwin ( 1938/39 )
3. Stanisław Środa ( 1946/47 )
4. Karol Nycz ( 1947/48 )
5. Maria Dąbrowska ( 1947/48 )
6. Józef Demirski ( 1952/53 do 1967/68 )
7. Tadeusz Witowski ( 1963/64 do 1967/68 )

SŁUŻBA POLSCE (lata pracy wg roku szkolnego)


Mieczysław Morski ( 1949/50 )
Józef Demirski ( 1951/52 do 1955/1956 )


WYCHOWANIE OBRONNE (lata pracy wg roku szkolnego)

Tadeusz Witowski ( 1968/69 do 1971/72 )


PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE/EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (lata pracy wg roku szkolnego)

Gustaw Kołacz ( 1983/84 do 1984/85 )
Tadeusz Witowski ( 1972/73 do 1997/98 )
Stanisław Strzałka (2004/05 do 2016/17)