school

Języki obce

Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich pomyłek (w nazwiskach, latach pracy lub pominiętych nauczycielach) na adres: rocznica@loken.pl

NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH (lata pracy wg roku szkolnego)

Język angielski

1. Maria Scheininger ( 1938/39 )
2. Zenon Dąbrowski ( 1945/46 do 1947/48 )
3. Tadeusz Grodecki ( 1948/49 do 1962/63 )
4. Danuta Czerwińska(1963/64 do 1973/74 )
5. Danuta Orszulik ( 1966/67 )
6. Maria Gardziel ( 1969/70 do 1971/72 )
7. Czesława Nadbereżna( 1972/73 do ???? )
8. Wojciech Kielar ( 1974/75 do 1983/84 )
9. Jadwiga Piłat ( 1975/76 )
10. Janina Sugier ( 1975/76 do 1977/78 )
11. Irena Borowicz ( 1979/80 )
12. Ewa Ruszkowska ( 1980/81 )
13. Aleksander Linek ( 1984/85 do 1993/04 )
14. Nowak Danuta (1990/91)
15. Lidia Hawryło-Sierpniak ( 1998/99 do dziś )
16. Anna Żarnowska ( 1992/93 do dziś)
17. Aneta Furman ( 1993/04 do dziś)
18. Konrad Zawadzki ( 1993/04 do dziś)
19. Anta Tokarczyk (1994/95 do dziś)
20. Joanna Zientek ( 1996/97 do 1997/98)
21. Sławomir Stasiak ( 1999/2000 do dzis)
22. Martyna Raszek ( 2000/01 do 2004/05)
23. Jerzy Strugalski ( 2004/05 do dziś)
24. Katarzyna Geraghty ( 2006/07 do dziś)
25. Jakub Kajsz ( 2007/08 do dziś)

Język rosyjski

1. Edward Sędzimirski ( 1948/49 do 1971/72 )
2. Józef Fijałkowski ( 1950/51 )
3. Zenona Wójcik ( 1956/57 do 1957/58 )
4. Rozalia Durda ( 1960/61 do 1987/88 )
5. Danuta Orszulik ( 1966/67 )
6. Zofia Butryn ( 1969/70 do 1976/77 )
7. Andrzej Kielar ( 1972/73 do ? )
8. Bożena Pieróg ( 1979/80 do dziś )
9. Danuta Jata ( 1981/82 do 2000/01 )
10. Elżbieta Głuszec ( 1986/87 1987/88? )

Język niemiecki

1. Maria Scheininger ( 1938/39 )
2. Helena Steidl ( 1945/46 do 1949/50 i 1967/68 )
3. Błażej Zając ( 1966/67 )
4. Czesława Nadbereżna ( 1969/70 do 1983/84 ? )
5. Maria Fesiak ( 1971/72 do 1973/74 )
6. Franciszka Maziarz ( 1977/78 do 2000/01 )
7. Irena Oleś ( 1984/85 do dziś )
8. Stanisława Targosz ( 1986/87 do 1990/91 )
9. Piotr Godek ( 1995/96 do dziś)
10. Iwona Rutkowska (1997/98 do 1999/2000)
11. Barbara Muciek (1998/99 do dziś)
12. Bogusława Gorczyca (1999/2000 do dzis)

Język łaciński

1. Rudolf Szczepaniec ( 1938/39 )
2. Stanisław Dąbek ( 1945/46 do 1955/1956 )
3. Błażej Zając ( 1956/57 do 1976/77 )
4. Janina Kenig ( 1956/57 )
5. Władysław Surmacz ( 1980/81 do 1982/83 )
6. Wacław Pajka ( 1981/82 do 1988/89 ? )
7. Chudoba Mariola (1998/99 do 1992/93)

Język francuski

1. Maria Scheininger ( 1938/39 )
2. Zenon Dąbrowski ( 1945/46 do 1946/47 )
3. Marta Brodowska ( 1996/07 do dziś)
4. Justyna Rozwadowska ( 1999/2000 do dziś)