school

Artystyczne

Śpiew i chór
Julian Krokosz 1938/39,
Marian Bienias 1945/46 ,1953/54

Wychowanie muzyczne
Andrzej Kucybała 1968/69 ,1973/74
Stanisław Rogala 1974/75 -
Janusz Hadała 1975/76 ,1976/77

Muzyka
Dorota Pamuła

Rysunki
Edward Biłyk 1946/47,1947/48
Marian Bienias 1948/49, 1949/50
Józef Demirski 1954/55

Wychowanie plastyczne
Czesław Wolicki 1968/69 ,1980/81
Czesław Piłat 1972/73 ,1976/77 ,1980/81 1985/86
Władysław Szpunar 1986/87 ,1988/89 ,